Denne siden inneholder et bredt omfang materialer for å hjelpe deg med å lære dansk. Plukk opp noen grunnleggende uttrykk, utvid ordforråd, eller finn en språkpartner å øve deg med.

Om det danske språket

Dansk snakkes av cirka 5,5 millioner mennesker. De fleste av disse bor i Danmark. Det er omtrent 50 000 dansktalende i Nord-Tyskland, i tillegg til mindre samfunn i USA, Canada og Argentina.

Dansk er det offisielle språket på både Grønland og Færøyene. Ved siden av engelsk lærer også de fleste skoleelevene på Island dansk som fremmedspråk.

Nyhavn, København
Nyhavn, København

Hvorfor lære dansk?

Dansker setter stor pris på at noen forsøker å lære språket deres, så å praktisere det du har lært blir ekstra gøy. Ethvert opphold i Danmark vil uten tvil bli beriket om du tar deg tid til å lære litt av språket før du drar.

Forstått i hele Skandinavia
Dansk er allment forstått i andre skandinaviske land som Sverige, Norge og Island, så du vil finne det nyttig å kunne når du reiser i denne delen av verden.

Det er en utfordring
Selv om dansk grammatikk har mange likhetstrekk med engelsk, er ikke språket spesielt enkelt å lære. Dette er hovedsaklig på grunn av den relativt kompliserte uttalen. Hvis du er en språkkjenner som ser etter en utfordring, hvorfor ikke teste deg selv ved å forsøke å lære litt dansk?

Andre språk