Måneder og årstider

Lær månedene og årstidene på dansk. Merk deg at månedene ikke skrives med stor forbokstav.

Måneder

januarjanuar
februarfebruar
martsmars
aprilapril
majmai
junijuni
julijuli
augustaugust
septemberseptember
oktoberoktober
novembernovember
decemberdesember
i januari januar
i februari februar
i martsi mars
i aprili april
i maji mai
i junii juni
i julii juli
i augusti august
i septemberi september
i oktoberi oktober
i novemberi november
i decemberi desember

Årstider

forårvår
sommersommer
efterårhøst
vintervinter
om foråretpå våren
om sommerenpå sommeren
om efteråretpå høsten
om vinterenpå vinteren
sound

Lyd er tilgjengelig for alle danske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller