Å avtale å møtes

Disse engelske frasene er nyttige om du vil be noen ut og arrangere hvor og når dere skal møtes.

Å invitere noen ut

are you up to anything this evening? har du noen planer for i kveld?
have you got any plans for …? har du noen planer …?
this evening for i kveld
tomorrow for i morgen
the weekend til helgen
are you free …? er du ledig …?
this evening i kveld
tomorrow afternoon i morgen ettermiddag
tomorrow evening i morgen kveld
what would you like to do this evening? hva har du lyst til å gjøre i kveld?
do you want to go somewhere at the weekend? har du lyst til å dra noe sted til helgen?
would you like to join me for something to eat? har du lyst til å bli med meg å spise?
do you fancy going out tonight? har du lyst til å gå ut i kveld?
sure det er klart
I'd love to det har jeg kjempelyst til
sounds good det høres bra ut
that sounds like fun det høres gøy ut
sorry, I can't make it beklager, men jeg kan ikke
I'm afraid I already have plans jeg har allerede andre planer
I'm too tired jeg er altfor sliten
I'm staying in tonight jeg blir hjemme i kveld
I've got too much work to do jeg har altfor mye arbeid jeg må gjøre
I need to study jeg må studere
I'm very busy at the moment jeg er veldig opptatt for øyeblikket

Arrangere tid og sted

what time shall we meet? når skal vi møtes?
let's meet at … la oss møtes…
eight o'clock klokken åtte
where would you like to meet? hvor har du lyst til møtes?
I'll see you … at ten o'clock vi sees … klokken ti
in the pub på puben
at the cinema på kinoen
I'll meet you there jeg møter deg der
see you there! vi sees der!
let me know if you can make it gi meg beskjed om du kan komme
I'll call you later jeg ringer deg senere
what's your address? hva er din adresse?

Å møtes

I'm running a little late jeg er litt forsinket
I'll be there in … minutes jeg vil være der om … minutter
five fem
ten ti
fifteen femten
have you been here long? har du vært her lenge?
have you been waiting long? har du ventet lenge?
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play