Å reise med buss og tog

Noen av disse frasene er nødvendige å kunne om du skal reise med buss eller tog. Skiltene som kan sees på stasjoner er også inkludert.

På buss- eller togstajonen

where's the ticket office? hvor er billettkontoret?
where are the ticket machines? hvor er billettautomatene?
what time's the next bus to …? når går neste buss til …?
Camden Camden
what time's the next train to …? når går neste tog til …?
Leeds Leeds
can I buy a ticket on the bus? kan jeg kjøpe billett på bussen?
can I buy a ticket on the train? kan jeg kjøpe billett på toget?
how much is a … to London? hvor my koster en … til London?
single enveisbillett
return tur-/returbillett
first class single enveisbillett i første klasse
first class return tur-/returbillett i første klasse
I'd like a … to Bristol kan jeg få … til Bristol
single en enveisbillett
return en tur-/returbillett
child single en enveis barnebillett
child return en tur/retur barnebillett
senior citizens' single en enveis pensjonistbillett
senior citizens' return en tur/retur pensjonistbillett
first class single første klasse enveisbillett
first class return første klasse tur/returbillett
are there any reductions for off-peak travel? er det noe rabatt for a reise utenom rushtiden?
when would you like to travel? når ønsker du å reise?
when will you be coming back? når kommer du tilbake?
I'd like a return to …, coming back on Sunday jeg ønsker å returnere til … på søndag
Newcastle Newcastle
which platform do I need for …? hvilken plattform trenger jeg for …?
Manchester Manchester
is this the right platform for …? er dette den riktige platformen for …?
Cardiff Cardiff
where do I change for …? hvor bytter jeg for …?
Exeter Exeter
you'll need to change at … du må bytte i …?
Reading Reading
can I have a timetable, please? kan jeg få en rutetabell, takk?
how often do the buses run to …? hvor ofte går bussen til …?
Bournemouth Bournemouth
how often do the trains run to …? hvor ofte går toget til …?
Coventry Coventry
I'd like to renew my season ticket, please jeg vil fornye sesongbilletten min, takk
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster neste tog som ankommer platform to er 16:35-toget til Doncaster
Platform 11 for the 10.22 to Guildford platform elleve for 10:22-toget til Guilford
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance neste tog fra plattform fem er 18:03-toget til Penzance
the train's running late toget er forsinket
the train's been cancelled toget har blitt innstilt

På bussen eller toget

does this bus stop at …? stopper denne bussen ved …?
Trafalgar Square Trafalgar Square
does this train stop at …? stopper dette toget i …?
Leicester Leicester
could I put this in the hold, please? kan jeg sette denne i lasterommet, takk?
could you tell me when we get to …? kan du fortelle meg når vi kommer til …?
the university universitetet
could you please stop at …? kan du vennligst stoppe på …?
the airport flyplassen
is this seat free? er dette setet ledig?
is this seat taken? er dette setet opptatt?
do you mind if I sit here? har du noe imot om jeg sitter her?
tickets, please billetter, takk
all tickets and railcards, please alle billetter og månedskort, takk
could I see your ticket, please? kan jeg se din billett, takk?
I've lost my ticket jeg har mistet min billett
what time do we arrive in …? når ankommer vi …?
Sheffield Sheffield
what's this stop? hvilket stopp er dette?
what's the next stop? hva er neste stopp?
this is my stop dette er mitt stopp
I'm getting off here jeg skal av her
is there a buffet car on the train? er det en serveringsvogn på toget?
do you mind if I open the window? har du noe imot om jeg åpner viduet?
we are now approaching London Kings Cross vi nærmer oss nå London Kings Cross
this train terminates here dette toget ender her
all change, please vennligst bytt, takk
please take all your luggage and personal belongings with you vennligst ta med deg all bagasje og personlige eiendeler

T-banen

could you tell me where the nearest Tube station is? kan du fortelle meg hvor nærmeste T-banestasjon er?
where's there a map of the Underground? hvor er det et kart av T-banen?
over there der borte
which line do I need for Camden Town? hvilken bane trenger for Camden Town?
how many stops is it to …? hvor mange stopp er det til …?
Westminster Westminster
I'd like a Day Travelcard, please jeg ønsker et dagskort, takk
which zones? hvilke soner?
zones 1-2 sone en og to
I'd like an Oyster card, please jeg ønsker et forhåndsbetalt kort, takk (forhåndsbetalt kort som brukes for å reise med offentlig transport i London)
I'd like to put £10 on it jeg ønsker å sette ti pund på det

Ting du kan se

Tickets Billetter
Platform Plattform
Waiting room Venterom
Left luggage Gjenglemt bagasje
Lost property Hittegods
Underground T-bane
Bus stop Busstopp
Request stop Be om stopp
On time I rute
Expected Forventet
Delayed Forsinket
Cancelled Innstilt
Calling at ... Stopper ved ...
Seat Sete
Car Bil
Priority seat Sete reservert for eldre, gravide og funksjonshemmede. (et sete som er for dem som ikke er i like god stand til å stå som for eksemple gravide, eldre eller funksjonshemmede)
To trains Til togene
Trains to London Tog til London
Way out Vei ut
Mind the gap Vær oppmerksom på avstanden mellom vognen og plattformen
Northbound platform Nordgående plattform
Eastbound platform Østgående plattform
Southbound platform Sørgående plattform
Westbound platform Vestgående plattform
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play