Å reise med fly

Her er noen av uttrykkene du trenger når du reiser med fly og noen av skiltene du vil se på flyplassen.

Sjekke inn

I've come to collect my tickets jeg har kommet for å hente billettene mine
I booked on the internet jeg har bestilt på Internett
do you have your booking reference? har du ditt referansenummer?
your passport and ticket, please ditt pass og billett, takk
here's my booking reference her er mitt referansenummer
where are you flying to? hvor skal du fly?
did you pack your bags yourself? har du pakket bagasjen din selv?
has anyone had access to your bags in the meantime? har noen hatt tilgang til bagasjen din i mellomtiden?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? har du noe flytende væske eller skarpe gjenstander i håndbagasjen?
how many bags are you checking in? hvor mye bagasje skal du sjekke inn?
could I see your hand baggage, please? kan jeg få se din håndbagasje, takk?
do I need to check this in or can I take it with me? trenger jeg å sjekke inn denne, eller kan jeg ta den med meg?
you'll need to check that in du må sjekke den inn
there's an excess baggage charge of … du må betale … i overvektsgebyr
£30 tretti pund
would you like a window or an aisle seat? ønsker du vindus- eller midtgangssete?
enjoy your flight! god tur!
where can I get a trolley? hvor kan jeg finne en vogn?

Sikkerhetskontroll

are you carrying any liquids? har du noe flytende væske med deg?
could you take off your …, please? kan du ta av …, takk?
coat deg jakken din
shoes deg skoene dine
belt beltet ditt
could you put any metallic objects into the tray, please? kan du legge alle metallgjenstander i kurven, takk?
please empty your pockets vennligst tøm lommene dine
please take your laptop out of its case vennlist ta ut datamaskinen av vesken
I'm afraid you can't take that through jeg redd du ikke kan ta med deg den

I avgangshallen

what's the flight number? hva er flight-nummeret?
which gate do we need? hvilken gate skal vi til?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 dette er siste varsel for passasjer Smith som reiser til Miami, vennligst gå umiddelbart til gate 32
the flight's been delayed flyet har blitt forsinket
the flight's been cancelled flyet har blitt innstilt
we'd like to apologise for the delay vi beklager forsinkelsen
could I see your passport and boarding card, please? kan jeg se passet og ombordstigningskortet ditt, takk?

På flyet

what's your seat number? hva er ditt setenummer?
could you please put that in the overhead locker? kan du vennligst sette den i skapet ovenfor dem?
please pay attention to this short safety demonstration vennligst følg med under denne korte sikkerhetsdemonstrasjonen
please turn off all mobile phones and electronic devices vennligst skru av mobiltelefoner og elektronisk utstyr
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kapteinen har slått av Fest Sikkerhetsbelte-skiltet
how long does the flight take? hvor lang tid tar flyturen?
would you like any food or refreshments? ønsker du noe mat eller forfriskninger?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kapteinen har slått på Fest Sikkerhetsbelte-skiltet
we'll be landing in about fifteen minutes vi lander om femten minutter
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position vennligst fest sikkerhetsbeltet og rett opp stolryggen
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off vennligst bli sittende inntil flyet har stoppet fullstending og Fest Sikkerhetsbelte-skiltet har blitt slått av
the local time is … lokal tid er …
9.34pm 21.34

Ting du kan se

Short stay (forkortelse for Short stay car park) Korttidsparkering parkering
Long stay (forkortelse for Long stay car park) Langtidsparkering parkering
Arrivals Ankomst
Departures Avreise
International check-in International innsjekking
International departures International avreise
Domestic flights Innenriksfly
Toilets Toaletter
Information Informasjon
Ticket offices Billettkontor
Lockers Oppbevaring
Payphones Betalingstelefon
Restaurant Restaurant
Check-in closes 40 minutes before departure Innsjekking stenger førti minutter før avgang
Gates 1-32 Gate 1-32
Tax free shopping Tollfri handel
Duty free shopping Avgiftsfri handel
Transfers Overganger, mellomlandinger
Flight connections Flyforbindelser
Baggage reclaim Bagasjeavhenting
Passport control Passkontroll
Customs Toll
Taxis Taxier
Car hire Bilutleie
Departures board Avgangstabell
Check-in open Innskjekking er åpen
Go to Gate ... Gå til gate ...
Delayed Forsinket
Cancelled Innstilt
Now boarding Ombordstigning nå
Last call Siste opprop
Gate closing Gaten stenger
Gate closed Gate stengt
Departed Avreist
Arrivals board Ankomsttabell
Expected 23:25 Forventet 23:25
Landed 09:52 Landet 09:52
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller