Å si hva klokka er

Lær hvordan man forteller tiden på engelsk.

På engelsk er 12-timersklokken normalt brukt når man forteller tiden. 24-timersklokken er bare brukt for tidstabeller.

Å spørre hva klokken er

what's the time? hva er nøyaktig tid?
what time is it? hva er klokken?
could you tell me the time, please? unnskyld, vet du hva klokken er?
do you happen to have the time? du vet ikke tilfeldigvis hva klokken er?
do you know what time it is? vet du hva klokken er?

Fortelle hva klokken er

it's … den er …
exactly ... akkurat ...
about ... omtrent ...
almost ... nesten ...
just gone ... litt over ...
one o'clock ett
two o'clock to
three o'clock tre
four o'clock fire
five o'clock fem
six o'clock seks
seven o'clock sju
eight o'clock åtte
nine o'clock ni
ten o'clock ti
eleven o'clock elleve
twelve o'clock tolv
quarter past … kvart over …
one ett
two to
three tre
half past … halv …
one to
two tre
three fire
quarter to … kvart på …
one ett
two to
three tre
five past one fem over ett
ten past one ti over ett
twenty past one ti på halv to
twenty-five past one fem på halv to
five to two fem på to
ten to two ti på to
twenty to two ti over halv to
twenty-five to two fem over halv to
ten fifteen kvart over ti
ten thirty halv elleve
ten forty-five kvart på elleve
ten am ti om formiddagen
six pm seks om kvelden
noon eller midday middag
midnight midnatt

Det er også mulig å fortelle tiden på engelsk ved å si time etterfulgt av minutter, etterfulgt av am eller pm hvis nødvendig, f.eks.:

11.47am 11.47
2.13pm 14.13

Klokker

my watch is … klokken min går for …
fast fort
slow sakte
that clock's a little … den klokken går litt for …
fast fort
slow sakte
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play