Å si hva klokka er

Lær hvordan man forteller tiden på engelsk.

På engelsk er 12-timersklokken normalt brukt når man forteller tiden. 24-timersklokken er bare brukt for tidstabeller.

Å spørre hva klokken er

What's the time?Hva er nøyaktig tid?
What time is it?Hva er klokken?
Could you tell me the time, please?Unnskyld, vet du hva klokken er?
Do you happen to have the time?Du vet ikke tilfeldigvis hva klokken er?
Do you know what time it is?Vet du hva klokken er?

Fortelle hva klokken er

It's …Den er …
exactly ...akkurat ...
about ...omtrent ...
almost ...nesten ...
just gone ...litt over ...
One o'clockEtt
Two o'clockTo
Three o'clockTre
Four o'clockFire
Five o'clockFem
Six o'clockSeks
Seven o'clockSju
Eight o'clockÅtte
Nine o'clockNi
Ten o'clockTi
Eleven o'clockElleve
Twelve o'clockTolv
Quarter past …Kvart over …
oneett
twoto
threeTre
Half past …Halv …
oneto
twotre
threeFire
Quarter to …Kvart på …
oneEtt
twoto
threetre
Five past oneFem over ett
Ten past oneTi over ett
Twenty past oneTi på halv to
Twenty-five past oneFem på halv to
Five to twoFem på to
Ten to twoTi på to
Twenty to twoTi over halv to
Twenty-five to twoFem over halv to
Ten fifteenKvart over ti
Ten thirtyHalv elleve
Ten forty-fiveKvart på elleve
Ten amTi om formiddagen
Six pmSeks om kvelden
noon eller middayMiddag
MidnightMidnatt

Det er også mulig å fortelle tiden på engelsk ved å si time etterfulgt av minutter, etterfulgt av am eller pm hvis nødvendig, f.eks.:

11.47am11.47
2.13pm14.13

Klokker

My watch is …Klokken min går for …
fastfort
slowsakte
That clock's a little …Den klokken går litt for …
fastfort
slowsakte
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller