Å spørre om og vise veien

Du kommer til å finne disse engelske uttrykkene nyttige om du har gått deg bort eller ønsker å komme deg til et spesielt sted, eller vise veien til andre.

Spørre om veiledning

excuse me, could you tell me how to get to …? unnskyld meg, kan du fortelle meg hvordan jeg kommer meg til …?
the bus station busstasjonen
excuse me, do you know where the … is? unnskyld meg, vet du hvor … er?
post office postkontoret
I'm sorry, I don't know jeg beklager, men jeg vet ikke
sorry, I'm not from around here beklager, men jeg er ikke her fra
I'm looking for … jeg leter etter …
this address denne adressen
are we on the right road for …? er dette den riktige veien til …?
Brighton Brighton
is this the right way for …? er dette den riktige veien til …?
Ipswich Ipswich
do you have a map? har du et kart?
can you show me on the map? kan du vise meg på kartet?

Å vise veien

it's this way det er denne veien
it's that way det er den veien
you're going the wrong way du går feil vei
you're going in the wrong direction du går i feil retning
take this road ta denne veien
go down there gå ned der
take the first on the left ta første til venstre
take the second on the right ta andre til høyre
turn right at the crossroads ta til høyre i krysset
continue straight ahead for about a mile fortsett rett frem i omtrent 1,6 kilometer (en engelsk mil er omtrent 1,6 kilometer)
continue past the fire station fortsett forbi brann stasjonen
you'll pass a supermarket on your left du vil passere et supermarked på venstre side
keep going for another … fortsett i ytterligere …
hundred yards nitti en meter omtrent (omtrent 91 meter)
two hundred metres to hundre meter
half mile åtte hundre meter omtrent (omtrent 800 meter)
kilometre en kilometer
it'll be … det vil være …
on your left på din venstre side
on your right på din høyre side
straight ahead of you rett foran deg

Hvor langt er det?

how far is it? hvor langt er det?
how far is it to …? hvor langt er det til …?
the airport flyplassen
how far is it to … from here? hvor langt er det til … fra her?
the beach stranden
is it far? er det langt?
is it a long way? er det lang vei?
it's … det er …
not far ikke langt
quite close ganske nærme
quite a long way ganske langt
a long way on foot langt å gå til fots
a long way to walk langt å gå
about a mile from here omtrent 1,6 kilometer herifra (en engelsk mil er omtrent 1,6 kilometer)

Å vise sjåfører veien

follow the signs for … følg skiltene til …
the town centre sentrum av byen
Birmingham Birmingham
continue straight on past some traffic lights fortsett rett forbi lyskrysset
at the second set of traffic lights, turn left ved det andre lyskrysset, ta til venstre
go over the roundabout fortsett gjennom rundkjøringen
take the second exit at the roundabout ta andre utvei i rundkjøringen
turn right at the T-junction sving til høyre i T-krysset
go under the bridge kjør under broen
go over the bridge kjør over broen
you'll cross some railway lines inntil du krysser noen togskinner
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play