Grunnleggende uttrykk

Her er noen grunnleggende engelske uttrykk du kan bruke i hverdagslige samtaler, samt noen vanlige ord du kan se på skilt.

yes ja
no nei
maybe eller perhaps kanskje
please vær så snill
thanks takk
thank you takk skal du ha
thanks very much tusen takk
thank you very much tusen takk skal du ha

Følgende er noen høflige måter du kan svare noen som takker deg på:

you're welcome vær så god
don't mention it bare hyggelig
not at all ingen årsak

Å si hei og ha det

Her er noen forskjellige måter å hilse på folk på:

hi hei (ganske uformelt)
hello hallo
good morning god morgen (brukt før klokka 12)
good afternoon god ettermiddag (brukt mellom klokka 12 og klokken 18)
good evening god kveld (brukt etter klokken 18)

Følgende uttrykk derimot, er forskjellige ting du kan si når du sier ha det:

bye ha det
goodbye ha det bra
goodnight god natt
see you! vi sees!
see you soon! vi sees snart!
see you later! vi sees senere!
have a nice day! ha en fin dag!
have a good weekend! ha en god helg!

Å få noens oppmerksomhet og be om unnskyldning

excuse me unnskyld (kan brukes til å få noens oppmerksomhet, for å komme forbi noen eller for å unnskylde seg)
sorry beklager

Dersom noen ber deg om unnskyldning kan du svare ved hjelp av følgende uttrykk:

no problem ikke noe problem
it's OK eller that's OK det går bra
don't worry about it ikke bekymre deg for det

Å gjøre seg selv forstått

do you speak English? snakker du engelsk?
I don't speak English jeg snakker ikke engelsk
I don't speak much English jeg snakker ikke bra engelsk
I only speak very little English jeg snakker bare litt engelsk
I speak a little English jeg snakker litt engelsk
please speak more slowly vennligst snakk saktere
please write it down kan du vennligst skrive det ned
could you please repeat that? kan du vennligst repetere det?
I understand jeg forstår
I don't understand jeg forstår ikke

Andre grunnleggende uttrykk

I know jeg vet
I don't know jeg vet ikke
excuse me, where's the toilet? unnskyld, hvor er toalettet?
excuse me, where's the Gents? unnskyld, hvor er herretoalettet?
excuse me, where's the Ladies? unnskyld, hvor er dametoalettet?

Ting du kan se

Entrance Inngang
Exit Utgang
Emergency exit Nødutgang
Push Press
Pull Dra
Toilets Toaletter
WC WC
Gentlemen (ofte forkortet til Gents) Herrer
Ladies Damer
Vacant Ledig
Occupied eller Engaged Opptatt
Out of order Ute av stand
No smoking Røyking forbudt
Private Privat
No entry Inngang forbudt
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play