Helse

Du vil kanskje finne disse engelske uttrykkene hjelpsomme når du snakker om helsen din.

Beskrive symptomer

what's the matter? hva er i veien?
I'm not feeling well jeg føler meg ikke bra
I'm not feeling very well jeg føler meg ikke veldig bra
I feel ill jeg føler meg dårlig
I feel sick jeg føler meg syk
I've cut myself jeg har kuttet meg
I've got a headache jeg har hodepine
I've got a splitting headache jeg har en forferdelig hodepine
I'm not well jeg er ikke bra
I've got flu jeg har influensa
I'm going to be sick jeg kommer til å kaste opp
I've been sick jeg har vært syk
I've got a pain in my … jeg har vondt i … min
neck nakken
my … are hurting … mine verker
feet føttene
knees knærne
my back hurts ryggen min verker

Andre nyttige uttrykk

have you got any …? har du noen …?
painkillers smertestillende
paracetamol paracetamol
aspirin aspirin
plasters plaster
how are you feeling? hvordan føler du deg?
are you feeling alright? føler du deg OK?
are you feeling any better? føler du deg noe bedre?
I hope you feel better soon jeg håper du føler deg bedre snart
get well soon! bli bra snart!
I need to see a doctor jeg må gå til legen
I think you should go and see a doctor jeg synes at du bør gå til legen
do you know a good …? vet du om en god …?
doctor lege
dentist tannlege
do you know where there's an all-night chemists? vet du hvor det er et døgnåpent apotek?
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play