Hos optikeren

Om du behøver å dra til en optiker, er dette noen av frasene du kommer til å høre og behøve å bruke.

do you offer free eye tests? tilbyr du gratis synstest?
I'd like to have an eye test, please jeg ønsker en synstest, takk
I need a new … jeg trenger …
pair of glasses nye briller
pair of reading glasses nye lesebriller
glasses' case nytt brilleetui
could I order some more contact lenses? kan jeg bestille noen flere kontaktlinser?
the frame on these glasses is broken rammen på disse brillene er ødelagt
can you repair it? kan du reparere den?
do you sell sunglasses? selger du solbriller?
how much are these designer frames? hvor mye koster denne designerinnfatningen?
my eyesight's getting worse synet mitt blir stadig verre
do you wear contact lenses? bruker du kontaktlinser?
are you short-sighted or long-sighted? er du nærsynt eller langsynt?
could you read out the letters on the chart, starting at the top? kan du lese høyt bokstavene på tavlen? start øverst
could you close your left eye, and read this with your right? kan du lukke venstre øye og lese dette med ditt høyre?
do you do hearing tests? utfører du hørselstester?
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play