Hos tannlegen

Om du behøver å dra til tannlegen under oppholdet, er disse frasene nødvendige å kunne.

I resepsjonen

Can I make an appointment to see the …?Kan jeg bestille time hos …?
dentisttannlegen
hygienisttannpleieren
I'd like a check-upJeg ønsker en sjekk
Please take a seatVennligst sitt
Would you like to come through?Kan du vennligst komme hit?

Å få tennene undersøkt

When did you last visit the dentist?Når var du hos tannlegen sist?
Have you had any problems?Har du hatt noen problemer?
I've got toothacheJeg har tannpine
One of my fillings has come outEn av mine plomber har falt ut
I've chipped a toothJeg har skallet en tann
I'd like a clean and polish, pleaseJeg ønsker rensing og polering, takk
Can you open your mouth, please?Kan du åpne munnen din, takk
A little wider, pleaseLitt mer, takk
I'm going to give you an x-rayJeg kommer til å ta en røntgen av deg
You've got a bit of decay in this oneDu har litt forråtnelse i denne
You've got an abscessDu har en byll

Tannbehandlig

You need two fillingsDu trenger to fyllinger
I'm going to have to take this tooth outJeg kommer til å trekke ut denne tannen
Do you want to have a crown fitted?Vil du ha en krone montert?
I'm going to give you an injectionJeg kommer til å gi deg bedøvelse
Let me know if you feel any painGi meg beskjed hvis du føler smerte
Would you like to rinse your mouth out?Ønsker du å skylle munnen?
You should make an appointment with the hygienistDu bør bestille time hos tannpleier
How much will it cost?Hvor mye vil det koste?
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller