Hos tannlegen

Om du behøver å dra til tannlegen under oppholdet, er disse frasene nødvendige å kunne.

I resepsjonen

can I make an appointment to see the …? kan jeg bestille time hos …?
dentist tannlegen
hygienist tannpleieren
I'd like a check-up jeg ønsker en sjekk
please take a seat vennligst sitt
would you like to come through? kan du vennligst komme hit?

Å få tennene undersøkt

when did you last visit the dentist? når var du hos tannlegen sist?
have you had any problems? har du hatt noen problemer?
I've got toothache jeg har tannpine
one of my fillings has come out en av mine plomber har falt ut
I've chipped a tooth jeg har skallet en tann
I'd like a clean and polish, please jeg ønsker rensing og polering, takk
can you open your mouth, please? kan du åpne munnen din, takk
a little wider, please litt mer, takk
I'm going to give you an x-ray jeg kommer til å ta en røntgen av deg
you've got a bit of decay in this one du har litt forråtnelse i denne
you've got an abscess du har en byll

Tannbehandlig

you need two fillings du trenger to fyllinger
I'm going to have to take this tooth out jeg kommer til å trekke ut denne tannen
do you want to have a crown fitted? vil du ha en krone montert?
I'm going to give you an injection jeg kommer til å gi deg bedøvelse
let me know if you feel any pain gi meg beskjed hvis du føler smerte
would you like to rinse your mouth out? ønsker du å skylle munnen?
you should make an appointment with the hygienist du bør bestille time hos tannpleier
how much will it cost? hvor mye vil det koste?
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play