Jobber

Her er noen engelske uttrykk for å snakke om arbeid som vil la deg diskutere hva slags jobb du har og hvor du jobber.

Yrke

what do you do? hva gjør du?
what do you do for a living? hva jobber du med?
what sort of work do you do? hva slags type jobb har du?
what line of work are you in? hvilken bransje jobbe du i?
I'm a … jeg er …
teacher lærer
student student
doctor lege
I work as a … jeg jobber som …
journalist journalist
programmer programmerer
I work in … jeg jobber innen …
television fjernsyn
publishing utgivelser
PR (public relations) informasjon og samfunnskontakt
sales salg
IT informasjonsteknologi
I work with … jeg jobber med …
computers datamaskiner
children with disabilities barn med uførhet
I stay at home and look after the children jeg er hjemme og passer barna
I'm a housewife jeg er en husmor

Ansettelsesstatus

I've got a part-time job jeg har deltidsjobb
I've got a full-time job jeg har fulltidsjobb
I'm … jeg er …
unemployed arbeidsledig
out of work ute av arbeid
looking for work ser etter arbeid
looking for a job ser etter en jobb
I'm not working at the moment jeg jobber ikke for øyeblikket
I've been made redundant jeg har mistet jobben
I was made redundant two months ago jeg ble arbeidsledig for to måneder siden
I do some voluntary work jeg gjør noe frivillig arbeid
I'm retired jeg er pensjonert

Hvem jobber du for?

who do you work for? hvem jobber du for?
I work for … jeg jobber for …
a publishers en forlegger
an investment bank en investeringsbank
the council kommunen
I'm self-employed jeg er selvstendig næringsdrivende
I work for myself jeg jobber for meg selv
I have my own business jeg har mitt eget foretak
I'm a partner in … jeg er partner i …
a law firm et advokatfirma
an accountancy practice et regnskapsfirma
an estate agents et eiendomsmeglerselskap
I've just started at … jeg har akkurat begynnt å jobbe for …
IBM IBM

Arbeidssted

where do you work? hvor jobber du?
I work in … jeg jobber …
an office på et kontor
a shop i en butikk
a restaurant i en restaurant
a bank i en bank
a factory i en fabrikk
a call centre i et sentralbord
I work from home jeg jobber hjemmefra

Utdanning og arbeidserfaring

I'm training to be … jeg utdanner meg til å bli …
an engineer ingeniør
a nurse sykepleier
I'm a trainee … jeg er … lærling
accountant regnskapsfører
supermarket manager supermarked butikksjef
I'm on a course at the moment jeg går på kurs for øyeblikket
I'm on work experience jeg holder på med arbeidserfaring
I'm doing an internship jeg holder på med praksis
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play