Kjøpe billetter

Denne seksjonen vil hjelpe deg med bestilling av billetter for ulike fritidsaktiviteter.

Spørre om billetter

do we need to book? trenger vi å bestille?
what tickets do you have available? hva slags billetter har du tilgjengelig?
I'd like two tickets, please jeg ønsker to billetter, takk
I'd like two tickets for … jeg ønsker to billetter for …
tomorrow night i morgen kveld
next Saturday neste lørdag
I'd like four tickets to see … jeg ønsker fire billetter til …
Les Misérables Les Misérables
I'm sorry, it's fully booked jeg beklager, men vi er utsolgt
sorry, we've got nothing left beklager, men vi har ingen igjen
how much are the tickets? hvor mye koster billettene?
is there a discount for …? er det noe rabatt for …?
students studenter
senior citizens pensjonister
the unemployed arbeidsledige
children barn
where would you like to sit? hvor ønsker du å sitte?
near the front langt fremme
near the back langt bak
somewhere in the middle et sted i midten

Betaling

how would you like to pay? hvordan ønsker du å betale?
can I pay by card? kan jeg betale med kort?
what's your card number? hva er ditt kortnummer?
what's the expiry date? hva er utløpsdatoen?
what's the start date? hva er utstedelsesdatoen?
what's the security number on the back? hva er sikkerhetsnummeret på baksiden?
please enter your PIN vennligst tast inn koden
where do I collect the tickets? hvor kan jeg hente billettene?
the tickets were very cheap billettene var veldig billige
the tickets were expensive billettene var veldig dyre

Ting du kan se

Ticket office Billettkontor
Box office Billettkontor
Row Rad
Seat Sete
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play