Nødsituasjoner

Her er noen uttrykk og utrop for bruk i nødssituasjoner og andre vanskelige situasjoner. Forhåpentligvis vil du aldri trenge noen av dem!

Vær oppmerksom på at i en ekte nødssituasjon kan du kontakte nødhjelp i Storbritannia ved å ringe 999; nummeret for å ringe i USA og Kanada er 911.

help! hjelp!
be careful! vær forsiktig!
look out! eller watch out! se deg for!
please help me vær så snill og hjelp meg

Medisinsk nødhjelp

call an ambulance! ring en ambulanse!
I need a doctor jeg trenger en lege
there's been an accident det har vært en ulykke
please hurry! vennligst skynd deg!
I've cut myself jeg skar meg
I've burnt myself jeg brant meg
are you OK? er du OK?
is everyone OK? er alle OK?

Kriminalitet

stop, thief! stopp tyven!
call the police! ring politiet!
my wallet's been stolen lommeboken min har blitt stjålet
my purse has been stolen vesken min har blitt stjålet
my handbag's been stolen håndbaggasjen min har blitt stjålet
my laptop's been stolen den bærbare PCen min har blitt stjålet
my phone's been stolen telefonen min har blitt stjålet
I'd like to report a theft jeg ønsker å rapportere et tyveri
my car's been broken into det har vært et innbrudd i bilen min
I've been mugged jeg har blitt ranet
I've been attacked jeg har blitt overfalt

Brann

fire! brann!
call the fire brigade! ring brannvesenet!
can you smell burning? kan du lukte brent?
there's a fire det brenner
the building's on fire bygningen brenner

Andre vanskelige situasjoner

I'm lost jeg har gått meg bort
we're lost vi har gått oss bort
I can't find my … jeg kan ikke finne …
keys nøklene mine
passport passet mitt
mobile mobilen min
I've lost my … jeg har mistet …
wallet lommeboken min
purse vesken min
camera kameraet mitt
I've locked myself out of my … jeg har låst meg ute av …
car bilen min
room rommet mitt
please leave me alone vennligst la meg være alene
go away! gå vekk!
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play