På jobb

Her er noen engelske fraser som du kan finne nyttig på jobben.

Generelle uttrykk

how long have you worked here? hvor lenge har du jobbet her?
I'm going out for lunch jeg går ut på lunsj
I'll be back at 1.30 jeg er tilbake klokken halv to
how long does it take you to get to work? hvor lang tid tar det for deg å komme deg til jobben?
the traffic was terrible today trafikken var forferdelig i dag
how do you get to work? hvordan kommer du deg til jobben?

Forhåpentligvis vil du ikke høre dette:

you're fired! du har sparken!

Fravær fra jobben

she's on maternity leave hun er på svangerskapspermisjon
he's on paternity leave han har pappapermisjon
he's off sick today han er syk i dag
he's not in today han er ikke på jobb i dag
she's on holiday hun er på ferie
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today jeg er dessverre ikke frisk og kommer ikke til å komme på jobb i dag

Håndtering av kunder

he's with a customer at the moment han er sammen med en kunde for øyeblikket
I'll be with you in a moment jeg er hos deg om et øyeblikk
sorry to keep you waiting beklager at du måtte vente
can I help you? kan jeg hjelpe deg?
do you need any help? trenger du noe hjelp?
what can I do for you? hva kan jeg gjøre for deg?

På kontoret

he's in a meeting han er i et møte
what time does the meeting start? når starter møtet?
what time does the meeting finish? når slutter møtet?
the reception's on the first floor resepsjonen er i andre etasje
I'll be free after lunch jeg har tid etter lunsj
she's having a leaving-do on Friday hun holder avskjedsfest på fredag (dagligdags)
she's resigned hun har sagt seg opp
this invoice is overdue denne fakturan har forfalt
he's been promoted han har blitt forfremmet
here's my business card her er visittkortet mitt
can I see the report? kan jeg få se rapporten?
I need to do some photocopying jeg trenger å kopiere litt
where's the photocopier? hvor er kopimaskinen?
the photocopier's jammed kopimaskinen har kjørt seg fast
I've left the file on your desk jeg la mappen på skrivebordet ditt

IT-problemer

there's a problem with my computer det er et problem med datamaskinen min
the system's down at the moment systemet er nede for øyeblikket
the internet's down at the moment Internett er nede for øyeblikket
I can't access my emails jeg har ikke tilgang til E-posten min
the printer isn't working skriveren fungerer ikke
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller