Skrive brev og e-post

Her er noen uttrykk og konvensjoner som kan komme til nytte når du skriver brev og E-post på engelsk.

Å skrive et uformelt brev

Begynn brevet med ordet Dear etterfulgt av fornavnet på personen du skriver til, for eksempel:

Dear Mark, Kjære Mark
Dear Jane, Kjære Jane

Her er noen ting du kan si:

Thanks for your … Takk for …
letter brevet
postcard postkortet
present gaven
invitation invitasjonen
Sorry it's taken me so long to write. Beklager at det har tatt meg så lang tid å skrive.
I hope you're well. Jeg håper at du har det bra.
Good to see you again last week. Godt å se deg igjen i forrige uke.
Look forward to seeing you soon! Ser frem til å se deg snart!

Her er noen typiske måter å avslutte et uformelt brev på:

Best wishes, Beste ønsker,
Kind regards, Vennlig hilsen,

Hvis du skriver til et familiemedlem, en partner (removed comma) eller en nær venn, kan du avslutte med følgende:

Love, Klem,

Avslutt med å signere med ditt fornavn.

Å skrive en E-post

E-post, for enten forretnings eller sosiale årsaker, er vanligvis skrevet i en mer uformell stil enn hva brev er.

Du bør alltid gi E-posten din en overskrift som summerer innholdet i noen få ord.

Selv om konvensjonene for hvordan man starter forretningsepost varierer, er det ganske vanlig å bruke fornavn i både forretningsepost og personlige E-post hvis du kjenner mottakeren.

Det er ikke alltid nødvendig å bruke Dear, men noen foretrekker det likevel.

Innholdet i forrretningseposter bør være kort og rett på sak.

Hvis du har inkludert noen vedlegg, sørg for å nevne det i teksten i e-posten.

For å avslutte en personlig e-post, kan du benytte de samme uttrykkene som i uformelle brev

Selv om konvensjonene for å avslutte en forretningsepost varierer, er følgende uttrykk egnet:

Regards, Hilsen,
Kind regards, Vennlig hilsen,
Best regards, Beste hilsen,
With kind regards, Med vennlig hilsen,

I forretningseposter bør du også inkludere fullt navn, organisasjon og kontaktdetaljer på slutten.

Å skrive et formelt brev

Hvis du vet navnet på personen du skal skrive til, kan du begynne brevet ved å bruke Dear Mr (til en mann), Dear Mrs, (til en gift kvinne), Dear Miss, (til en ugift kvinne) eller Dear Ms, (til en ugift kvinne eller når sivilstatusen er ukjent) etterfulgt av etternavn, for eksempel:

Dear Mr Smith, Kjære herr Smith
Dear Mrs Jones, Kjære fru Jones
Dear Miss Richards, Kjære frøken Richards
Dear Ms Shepherd, Kjære fru Shepherd

Hvis du ikke vet hva navnet er, kan du begynne med følgende:

Dear Sir, Kjære herre
Dear Madam, Kjære frue
Dear Sir or Madam, Kjære herre eller frue

Her er noen eksempler på ting du kan si i et formelt brev:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. Jeg skriver som svar på ditt brev av 4. september angående utestående faktura.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. Jeg viser til vår samtale og er glad for at jeg kan bekrefte vår avtale klokken 09:30 på tirsdag, 7. januar
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Jeg ville vært takknemlig om du kunne ta deg av denne saken så snart som mulig.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Hvis du ønsker et svar, kan du benytte følgende setninger på slutten av brevet:

I look forward to hearing from you. Jeg ser frem til å høre fra deg.

Hvis du begynte brevet ditt med Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, Dear Ms, bør du avslutte brevet med følgende uttrykk:

Yours sincerely, Med vennlig hilsen,

Hvis du imidlertid begynte brevet med Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir or Madam, bruk følgende:

Yours faithfully, Med vennlig hilsen,

Undertegn på slutten, etterfulgt av fullt navn skrevet ut i store bokstaver.

sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller