Å reise med buss eller tog

Here er noen engelske ord som vil komme til nytte når du skal reise med buss eller tog.

timetable rutetabell
single (forkortelse for single ticket) enkeltbillett
return (forkortelse for return ticket) returbillett
platform plattform
waiting room venterom
ticket office eller booking office billettkontor
seat sete
seat number setenummer
luggage rack bagasjehylle
first class første klasse
second class andre klasse
ticket inspector billettkontrollør
ticket collector billettør
penalty fare bot, mulkt

Å reise med tog

buffet car spisevogn
carriage vogn
compartment kupé
derailment avsporing
express train ekspresstog
guard vakt
level crossing planovergang
line closure stenging av linje
live rail strømskinne
railcard et kort du kan kjøpe for å få billigeretogbilletter
railway line jernbanelinje
restaurant car spisevogn
season ticket sesongbillett
signal signal
sleeper train sovevogn
station stasjon
railway station jernbanestasjon
train station togstasjon
stopping service regionstog
ticket barrier billettkontroll
track spor
train tog
train crash togkrasj
train driver lokfører
train fare togbillett
train journey togreise
travelcard billett for bruk av offentlig transport i London
Tube station eller underground station undergrunnsstasjon
tunnel tunnel
to catch a train å ta et tog
to get on the train å stige på toget
to get off the train å stige av toget
to miss a train å miste et tog

Å reise med buss

bus buss
bus driver bussjåfør
bus fare bussbillett
bus journey busstur
bus stop busstopp
bus lane kollektivfelt
bus station busstajson
coach buss
coach station busstasjon
double-decker bus dobbeltdekkerbuss
conductor konduktør, sjåfør
inspector inspektør
luggage hold bagasjerom
the next stop neste stopp
night bus nattbuss
request stop holdeplass hvor bussen kun stopper på signal
route rute
terminus endestasjon
to get on the bus å stige på bussen
to get off the bus å stige av bussen
to catch a bus å ta en buss
to miss a bus å miste en buss
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller