Akademiske emner

Her er navnet på ulike akademiske emner på engelsk.

Humanistiske emner

art kunst
classics klassiske fag
drama drama
fine art de skjønne kunster
history historie
history of art kunsthstorie
literature (French literature, English literature, etc.) litteratur
modern languages moderne språk
music musikk
philosophy filosofi
theology teologi

Vitenskaplige emner

astronomy astronomi
biology biologi
chemistry kjemi
computer science datavitenskap, informatikk
dentistry odontologi
engineering ingeniørvitenskap
geology geologi
medicine medisin
physics fysikk
science naturvitenskap, vitenskap
veterinary medicine veterinærmedisin

Samfunnsvitenskaplige emner

archaeology arkeologi
economics økonomi
media studies medievitenskap
politics statsvitenskap
psychology psykologi
social studies samfunnskunnskap
sociology sosiologi

Andre emner

accountancy regnskap
architecture arkitektur
business studies bedriftsøkonomi
geography geografi
design and technology design og teknologi
law jus
maths (forkortelse for mathematics) matematikk
nursing sykepleie
PE (forkortelse for physical education) kroppsøving
religious studies religionsstudier
sex education seksualundervisning
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller