Bilkjøring

Her er noen engelske ord som har med bilkjøring å gjøre, inkludert navnet på ulike kjøretøy.

Veier

bypass omkjøringsvei
country lane landevei
dual carriageway firefeltsvei
main road hovedgate
motorway motorvei
one-way street enveiskjørt gate
ring road ringvei
road vei
toll road bomvei

Veiuttrykk

corner hjørne
crossroads veikryss
kerb fortauskant
fork veiskille
hard shoulder veiskulder
junction kryss
lay-by rasteplass
level crossing planovergang
pavement (amerikansk-engelsk: sidewalk) fortau
pedestrian crossing fotgjengerovergang
road sign veiskilt
roadside veikant
roadworks veiarbeid
roundabout rundkjøring
services tjenester
signpost veiskilt, veiviser
speed limit fartsgrense
T-junction T-kryss
toll bompenger
traffic light trafikklys
turning snuplass

Problemer

accident ulykke
breakdown motorstopp
breathalyser promillemåler, alkometer
jack jekk
jump leads startkabler
flat tyre punktert dekk
fog tåke
icy road glatt/isete vei
puncture punktering
speeding fine fartsbot
spray spray
traffic jam trafikkork, kø
to crash å krasje
to have an accident å komme ut for en ulykke
to skid å skli
to stall å få motorstopp
to swerve å dreie, å svinge

Kjøreopplæring

driving instructor kjørelærer
driving lesson kjøretime
driving licence førerkort
driving school kjøreskole
driving test førerprøve
learner driver elev ved kjøreskole
to fail your driving test å stryke på oppkjøringa
to pass your driving test å greie oppkjøringa

Parkering

car park parkeringsplass, parkeringshus
disabled parking space handikapp-parkering
multi-storey car park parkeirngshus med flere etasjer
to park å parkere
parking meter parkometer
parking space parkeringsplass
parking ticket parkeringsbot
traffic warden parkeringsvakt

På bensinstasjonen

car wash bilvask
diesel diesel
oil olje
petrol bensin
petrol pump bensinpumpe
petrol station bensinstasjon
unleaded blyfri

Ulike typer kjøretøy

bike (forkortelse for bicycle) sykkel
camper van bobil
bus buss
car bil
caravan campingvogn
coach buss
lorry lastebil
minibus minibuss
moped moped
motorbike (forkortelse for motorcycle) motorsykkel
scooter scooter
taxi taxi, drosje
tractor traktor
truck lastebil
van varebil, van

Andre nyttige ord

car hire bilutleie
car keys bilnøkler
cyclist syklist
driver sjåfør
garage garasje, parkeringshus
mechanic mekaniker
insurance forsikring
passenger passasjer
pedestrian fotgjenger
reverse gear revers
road map veikart
second-hand brukt
speed fart
traffic trafikk
tyre pressure lufttrykk i dekket
vehicle kjøretøy
to accelerate å akselerere
to brake å bremse
to change gear å skifte gir
to drive å kjøre
to overtake å kjøre forbi
to reverse å rygge
to slow down å sakke farten
to speed up å øke hastigheten
to steer å styre
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller