Geografiske begrep og terminologier

Her er noen engelske ord for ulike geografiske kjennetegn, og også noen andre begreper som er relatert til geografi.

Innlandslandskap

countryside landsbygda
hill ås
mountain fjell
valley dal
wood skog
forest skog
copse hogstfelt, liten samling av trær
field jorge
meadow eng
plain slette
moor lynghei, hei
bog myr, sump
swamp sump
hedge hekk
path sti
fence gjerde
wall vegg
ditch grøft
gate port
farm gård
bridge bru
desert ørken
glacier isbre
jungle jungel
rainforest regnskog
volcano vulkan
stream en bekk
river elv
canal kanal
pond dam
lake innsjø
reservoir reservoar
waterfall foss
well brønn
dam demning
power station kraftstasjon
wind farm vindpark
mine gruve
quarry steinbrudd

Uttrykk for landbruket

agriculture jordbruk
barn låve
farmhouse våningshus
crop avling
harvest innhøsting
hay høy
wheat hvete
irrigation kunstig vanning
livestock husdyr, bufe
to plough å pløye
to harvest å høste

Kystlandskap

ocean hav
sea sjø
coast eller shore kyst
beach strand
cliff klippe
island øy
peninsula halvøy
rock stein
tide tidevann
wave bølge
pier molo, brygge
lighthouse fyrtårn
harbour havn
oil rig oljerigg

Andre nyttige ord

country land
city by
town by
village ladsby
eruption utbrudd
earthquake jordskjelv
tsunami tsunami
avalanche snøskred
landslide jordskred
lava lava
capital city eller capital hovedstad
border grense
national park nasjonalpark
North Pole Nordpolen
South Pole Sydpolen
Equator ekvator
longitude lengdegrad
latitude breddegrad
sea level havnivå
erosion erosjon
pollution forurensning
atmosphere atmosfære
environment miljø
population befolkning
famine hungersnød
fossil fuel fossilt brensel
energy energi
unemployment arbeidsledig
landscape landskap
literacy det å kunne lese og skrive
malnutrition underernæring
migration migrasjon
radiation stråling
nuclear energy kjernekraft
crater krater
sand dune sanddyne
trade handel
urban urban
rural rural
economy økonomi
poverty fattigdom
slum slum
life expectancy forventet levealder
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller