Tall

Lær hvordan du sier tall på engelsk.

Kardinaltall

zeronull (i muntlig språk og for temperaturer)
nilnull (brukt når man snakker om sportsresultat)
noughtnull (tallet 0)
"O"null (uttalt som den engelske bokstaven "O"; brukt i muntlig kommunikasjon, spesielt for telefonnummer)
oneen
twoto
threetre
fourfire
fivefem
sixseks
sevensju
eightåtte
nineni
tenti
elevenelleve
twelvetolv
thirteentretten
fourteenfjorten
fifteenfemten
sixteenseksten
seventeensytten
eighteenatten
nineteennitten
twentytjue
twenty-onetjueen
twenty-twotjueto
twenty-threetjuetre
thirtytretti
fortyførti
fiftyfemti
sixtyseksti
seventysytti
eightyåtti
ninetynitti
one hundred, a hundred(ett) hundre
one hundred and one, a hundred and one(ett) hundre og en
two hundredto hundre
three hundredtre hundre
one thousand, a thousandett tusen
two thousandto tusen
three thousandtre tusen
one million, a millionen million
one billion, a billionen milliard

Repetisjon

onceen gang
twiceto ganger
three timestre ganger
four timesfire ganger
five timesfem ganger

Ordinaltall

firstførste
secondandre
thirdtredje
fourthfjerde
fifthfemte
sixthsjette
seventhsjuende
eighthåttende
ninthniende
tenthtiende
eleventhellevte
twelfthtolvte
thirteenthtrettende
fourteenthfjortende
fifteenthfemtende
sixteenthsekstende
seventeenthsyttende
eighteenthattende
nineteenthnittende
twentiethtjuende
twenty-firsttjueførste
twenty-secondtjueandre
twenty-thirdtjuetredje
thirtiethtrettiende
fortiethførtiende
fiftiethfemtiende
sixtiethsekstiende
seventiethsyttiende
eightiethåttiende
ninetiethnittiende
hundredthhundrede

Andre nyttige uttrykk

about eller approximatelyomtrent
over eller more thanmer enn
under eller less thanmindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943294
9,7559755
2,608,4112 608 411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller