Tall

Lær hvordan du sier tall på engelsk.

Kardinaltall

zero null (i muntlig språk og for temperaturer)
nil null (brukt når man snakker om sportsresultat)
nought null (tallet 0)
"O" null (uttalt som den engelske bokstaven "O"; brukt i muntlig kommunikasjon, spesielt for telefonnummer)
one en
two to
three tre
four fire
five fem
six seks
seven sju
eight åtte
nine ni
ten ti
eleven elleve
twelve tolv
thirteen tretten
fourteen fjorten
fifteen femten
sixteen seksten
seventeen sytten
eighteen atten
nineteen nitten
twenty tjue
twenty-one tjueen
twenty-two tjueto
twenty-three tjuetre
thirty tretti
forty førti
fifty femti
sixty seksti
seventy sytti
eighty åtti
ninety nitti
one hundred, a hundred (ett) hundre
one hundred and one, a hundred and one (ett) hundre og en
two hundred to hundre
three hundred tre hundre
one thousand, a thousand ett tusen
two thousand to tusen
three thousand tre tusen
one million, a million en million
one billion, a billion en milliard

Repetisjon

once en gang
twice to ganger
three times tre ganger
four times fire ganger
five times fem ganger

Ordinaltall

first første
second andre
third tredje
fourth fjerde
fifth femte
sixth sjette
seventh sjuende
eighth åttende
ninth niende
tenth tiende
eleventh ellevte
twelfth tolvte
thirteenth trettende
fourteenth fjortende
fifteenth femtende
sixteenth sekstende
seventeenth syttende
eighteenth attende
nineteenth nittende
twentieth tjuende
twenty-first tjueførste
twenty-second tjueandre
twenty-third tjuetredje
thirtieth trettiende
fortieth førtiende
fiftieth femtiende
sixtieth sekstiende
seventieth syttiende
eightieth åttiende
ninetieth nittiende
hundredth hundrede

Andre nyttige uttrykk

about eller approximately omtrent
over eller more than mer enn
under eller less than mindre enn

Eksempler

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3294
9,755 9755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play