Tid

Her er noen engelske ord knyttet til tid.

Tidsenheter

second sekund
minute minutt
hour time
day dag
week uke
fortnight fjorten dager
month måned
year år
decade tiår
century århundre
weekend helg
leap year skuddår

Tider på døgnet

morning morgen
afternoon ettermiddag
evening kveld
night eller night time natt
midday eller noon midt på dagen, klokka 12
midnight midnatt
dawn daggry
dusk skumring
sunrise soloppgang
sunset solnedgang

Andre ord relatert til tid

now
then da
immediately eller straight away nå, med en gang
soon snart
earlier tidligere
later senere

Hyppighet

never aldri
rarely sjeldent
occasionally av og til
sometimes noen ganger
often eller frequently ofte, hyppig
usually eller normally vanligvis, normalt
always alltid
every day eller daily hver dag, daglig
every week eller weekly hver uke, ukentlig
every month eller monthly hver måned, månedlig
every year eller yearly hvert år, årlig
sound

Lyd er tilgjengelig for alle engelske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Mobilapp

Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd.

Get it on Google Play