Tall

Lær hvordan du sier tall på estisk.

Kardinaltall

nullnull
üksen
kaksto
kolmtre
nelifire
viisfem
kuusseks
seitsesju
kaheksaåtte
üheksani
kümmeti
üksteistelleve
kaksteisttolv
kolmteisttretten
neliteistfjorten
viisteistfemten
kuusteistseksten
seitseteistsytten
kaheksateistatten
üheksateistnitten
kakskümmendtjue
kakskümmend ükstjueen
kakskümmend kakstjueto
kakskümmend kolmtjuetre
kakskümmend nelitjuefire
kakskümmend viistjuefem
kakskümmend kuustjueseks
kakskümmend seitsetjuesju
kakskümmend kaheksatjueåtte
kakskümmend üheksatjueni
kolmkümmendtretti
kolmkümmend ükstrettien
kolmkümmend kakstrettito
kolmkümmend kolmtrettitre
kolmkümmend nelitrettifire
kolmkümmend viistrettifem
kolmkümmend kuustrettiseks
kolmkümmend seitsetrettisyv
kolmkümmend kaheksatrettiåtte
kolmkümmend üheksatrettini
nelikümmendførti
nelikümmend üksførtien
nelikümmend kaksførtito
nelikümmend kolmførtitre
viiskümmendfemti
kuuskümmendseksti
seitsekümmendsytti
kaheksakümmendåtti
üheksakümmendnitti
sada(ett) hundre
sada üks(ett) hundre og en
kakssadato hundre
kolmsadatre hundre
tuhatett tusen
kaks tuhatto tusen
kolm tuhattre tusen
miljonen million
miljarden milliard

Repetisjon

üks korden gang
kaks kordato ganger
kolm kordatre ganger
neli kordafire ganger
viis kordafem ganger

Ordinaltall

esimeneførste
teineandre
kolmastredje
neljasfjerde
viiesfemte
kuuessjette
seitsmessjuende
kaheksasåttende
üheksasniende
kümnestiende
üheteistkümnesellevte
kaheteistkümnestolvte
kolmeteistkümnestrettende
neljateistkümnesfjortende
viieteistkümnesfemtende
kuueteistkümnessekstende
seitsmeteistkümnessyttende
kaheksateistkümnesattende
üheksateistkümnesnittende
kahekümnestjuende
kahekümne esimenetjueførste
kahekümne teinetjueandre
kahekümne kolmastjuetredje
kolmekümnestrettiende
neljakümnesførtiende
viiekümnesfemtiende
kuuekümnessekstiende
seitsmekümnessyttiende
kaheksakümnesåttiende
üheksakümnesnittiende
sajashundrede

Andre nyttige uttrykk

umbes eller ligikauduomtrent
üle eller rohkem kuimer enn
alla eller vähem kuimindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle estiske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller