Tall

Lær hvordan du sier tall på fransk.

Kardinaltall

zéronull
unen
deuxto
troistre
quatrefire
cinqfem
sixseks
septsju
huitåtte
neufni
dixti
onzeelleve
douzetolv
treizetretten
quatorzefjorten
quinzefemten
seizeseksten
dix-septsytten
dix-huitatten
dix-neufnitten
vingttjue
vingt-et-untjueen
vingt-deuxtjueto
vingt-troistjuetre
vingt-quatretjuefire
vingt-cinqtjuefem
vingt-sixtjueseks
vingt septtjuesju
vingt-huittjueåtte
vingt-neuftjueni
trentetretti
trente-et-untrettien
trente-deuxtrettito
quaranteførti
cinquantefemti
soixanteseksti
soixante-dixsytti
quatre-vingtsåtti
quatre-vingt-dixnitti
cent(ett) hundre
cent-un(ett) hundre og en
deux-centsto hundre
trois-centstre hundre
milleett tusen
deux-milleto tusen
trois-milletre tusen
un millionen million
un milliarden milliard

Repetisjon

une foisen gang
deux foisto ganger
trois foistre ganger
quatre foisfire ganger
cinq foisfem ganger

Ordinaltall

premierførste
deuxième, secondandre
troisièmetredje
quatrièmefjerde
cinquièmefemte
sixièmesjette
septièmesjuende
huitièmeåttende
neuvièmeniende
dixièmetiende
onzièmeellevte
douzièmetolvte
treizièmetrettende
quatorzièmefjortende
quinzièmefemtende
seizièmesekstende
dix-septièmesyttende
dix-huitièmeattende
dix-neuvièmenittende
vingtièmetjuende
vingt-et-unièmetjueførste
vingt-deuxièmetjueandre
vingt-troisièmetjuetredje
trentièmetrettiende
quarantièmeførtiende
cinquantièmefemtiende
soixantièmesekstiende
soixante-dixièmesyttiende
quatre-vingtièmeåttiende
quatre-vingt-dixièmenittiende
centièmehundrede

Andre nyttige uttrykk

environomtrent
plus demer enn
moins demindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943294
9 7559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle franske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller