Gresk

Om det greske språket

Moderne gresk har utviklet seg fra gammelgresk, og har vært det offisielle språket i Hellas siden 1829. Det er rundt 15 millioner mennesker som snakker gresk, inkludert en halv million på Sør-Kypros. Det snakkes også av emigranter i mange andre land.

Gresk utgjør en egen gren i den indoeuropeiske språkfamilien og har sitt eget alfabet som har vært i bruk i tre årtusener.

Sammen med latin har gresk hatt stor innflytelse på ordforrådet til andre europeiske språk.

Andre språk