Å si hva klokka er

Lær hvordan man forteller tiden på italiensk.

I Italia blir det 12-timers klokkesystemet vanligvis brukt for å fortelle hva klokka er. Det 24-timers klokkesystemet blir mest brukt for rutetider.

Å spørre hva klokken er

che ore sono?what's the time?
che ora è?what's the time?
mi può dire l'ora, per favore?could you tell me the time, please? (polite)
sa per caso che ore sono?do you happen to have the time? (polite)
sa che ora è?do you know what time it is? (polite)

Fortelle hva klokken er

è …it's ... (the singular form, used when the hour part of the time is one o'clock, as well as at noon and midnight)
sono …it's ... (the plural form, used for all other times)
esattamente ...
all'incirca ...
quasi ...
appena passata ...
appena passate ...
l'una
le due
l'una e un quarto
le due e un quarto
l'una e mezza
le due e mezza
un quarto alle due
un quarto alle tre
l'una e cinque
l'una e dieci
l'una e venti
l'una e venticinque
cinque alle due
dieci alle due
venti alle due
venticinque alle duetwenty-five to two
dieci e quindici
dieci e trenta
dieci e quarantacinque
dieci del mattino
sei di sera
mezzogiorno
mezzanotte

Det er også mulig å fortelle hva klokka er på italiensk ved å si timen etterfulgt av minuttene, og om nødvendig etterfulgt av ordene di mattina (fra klokka 5 til 12, di pomeriggio (fra klokka 12 til 18), di sera (fra klokka 18 til midnatt), eller di notte (fra midnatt til klokka 5), for eksempel:

11.47 di mattina11.47am
14.13 di sera2.13pm

Klokker

il mio orologio va ...my watch is ...
avanti
indietro
quell'orologio va un po' ...that clock's a little ...
avanti
indietro
sound

Lyd er tilgjengelig for alle italienske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.

Støtt vårt arbeid

Hjelp oss med å forbedre denne siden ved å bli supporter på Patreon. Fordelene inkluderer fjerning av alle annonser fra nettstedet og tilgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en støttespiller