Helse

Du vil kanskje finne disse italienske uttrykkene hjelpsomme når du snakker om helsen din.

non mi sento benejeg føler meg ikke bra
non mi sento molto benejeg føler meg ikke veldig bra
ho bisogno di un dottorejeg trenger en lege
ho mal di testajeg har hodepine
mi fa male la testa
hai un antidolorifico, per favore?
ha un antidolorifico, per favore?