Nødsituasjoner

Her er noen italienske uttrykk og utrop for bruk i nødssituasjoner og andre vanskelige situasjoner. Forhåpentligvis vil du aldri trenge noen av dem!

Merk deg at i en nødsituasjon, kan du kontakte nødetatene i Italia ved å ringe 113.

aiuto!hjelp!
faccia attenzione!vær forsiktig!
attenzione! or attento!se deg for!
per favore mi aiutivær så snill og hjelp meg

Medisinsk nødhjelp

chiami un'ambulanza!ring en ambulanse!
ho bisogno di un dottorejeg trenger en lege
c'è stato un incidentedet har vært en ulykke
fate presto per favore!vennligst skynd deg!
mi sono tagliatojeg skar meg
mi sono tagliataI've cut myself (said by a woman)
mi sono bruciatojeg brant meg
mi sono bruciataI've burnt myself (said by a woman)
stai bene?
sta bene?
state tutti bene?er alle OK?

Kriminalitet

al ladro!stopp tyven!
chiami la polizia!ring politiet!
mi hanno rubato il portafogliolommeboken min har blitt stjålet
mi hanno rubato la borsettamy purse's been stolen
mi hanno rubato la borsamy handbag's been stolen
mi hanno rubato il computer portatileden bærbare PCen min har blitt stjålet
vorrei denunciare un furtojeg ønsker å rapportere et tyveri
mi hanno scassinato l'autodet har vært et innbrudd i bilen min
sono stato rapinatojeg har blitt ranet
sono stata rapinataI've been mugged (said by a woman)
sono stato aggreditojeg har blitt overfalt
sono stata aggreditaI've been attacked (said by a woman)

Brann

al fuoco!brann!
chiami i pompieri!ring brannvesenet!
non sente odore di bruciato?kan du lukte brent?
c'è un incendiodet brenner
l'edificio è in fiammebygningen brenner

Andre vanskelige situasjoner

mi sono persojeg har gått meg bort
mi sono persaI'm lost (said by a woman)
ci siamo persivi har gått oss bort
non trovo ...
le mie chiavi
il mio passaporto
il mio cellulare
ho perso ...
il mio portafoglio
la mia borsetta
la mia macchina fotografica
mi sono chiuso fuori ...
mi sono chiusa fuori ...I've locked myself out of my ... (said by a woman)
dall'auto
dalla mia camera
per favore mi lasci in pacevennligst la meg være alene
vai via!gå vekk!
sound

Lyd er tilgjengelig for alle italienske uttrykk på denne siden — klikk på hvilken som helst frase for å høre den.