Litauisk

Om det litauiske språket

Litauisk er det offisielle språket i Litauen og har rundt 4 millioner morsmålstalere verden over. Tre fjerdedeler av disse bor i Litauen, og de resterende i Hviterussland, Latvia, Polen, Kaliningrad og andre emigrantsamfunn rundt om i verden.

Litauisk er et baltisk språk, del av den indoeuropeiske språkfamilien og nært beslektet med latvisk.

Hvorfor lære litauisk?

Reise
Siden frigjøringen fra Sovjetunionen har Litauen blitt et populært turistmål, spesielt hovedstaden Vilnius. Selv det å ha grunnleggende kunnskaper i litauisk vil gjøre besøket ditt mer fornøyelig.

Vennskap og relasjoner
Siden landets uanhengighet har en strøm av mennesker fra Litauen til vesteuropeiske land, hovedsakelig av jobbmessige årsaker, ført til større muligheter for vennskap og andre relasjoner.

En lingvistisk utfordring
Som direkte etterkommer av det originale indoeuropeiske språket, har det litauiske ordforrådet mange likheter med andre språk i denne gruppen. Dette inkluderer interessant nok Latin.

Andre språk