Amelia k

Amelia k

Personlig informasjon

Alder: 26
Fødselsdato: 29 februar

Språk

Jeg snakker:

  • engelsk (Storbritannia) | Morsmål
  • fransk (Frankrike) | Viderekommen
  • japansk | Viderekommen

Jeg lærer:

  • tysk (Tyskland) | Nybegynner
  • romansk | Nybegynner
  • svensk (Sverige) | Nybegynner