COFFI ONNAN

COFFI ONNAN

Personlig informasjon

Alder: 34
Fødselsdato: 23 mai

Språk

Jeg snakker:

  • slovakisk | Morsmål
  • tsjekkisk | Avansert

Jeg lærer: