daniel berg

daniel berg

Personlig informasjon

Alder: 21
Fødselsdato: 20 oktober

Språk

Jeg snakker:

  • norsk (Bokmål) | Morsmål
  • engelsk (USA) | Viderekommen

Jeg lærer: