David Lindon

David Lindon

Personlig informasjon

Alder: 35
Fødselsdato: 26 september

Språk

Jeg snakker:

Jeg lærer:

  • polsk | Viderekommen
  • latvisk | Nybegynner
  • slovakisk | Nybegynner