Ellinor Elden

Ellinor Elden

Personlig informasjon

Alder: 22
Fødselsdato: 5 september

Språk

Jeg snakker:

  • norsk (Bokmål) | Morsmål
  • engelsk (Storbritannia) | Avansert
  • svensk (Sverige) | Viderekommen

Jeg lærer: