Farshid Se

Farshid Se

Personlig informasjon

Alder: 27
Fødselsdato: 22 september

Språk

Jeg snakker:

  • persisk | Morsmål

Jeg lærer: