FRANK WANG

FRANK WANG

Personlig informasjon

Alder: 35
Fødselsdato: 17 mai

Språk

Jeg snakker:

  • kinesisk (Kina) | Morsmål
  • engelsk (USA) | Viderekommen

Jeg lærer: