gaby Quintanilla

gaby Quintanilla

Personlig informasjon

Alder: 16
Fødselsdato: 22 april

Språk

Jeg snakker:

Jeg lærer:

  • engelsk (USA) | Nybegynner
  • koreansk | Nybegynner