Ghaoth Alnezamy

Ghaoth Alnezamy

Personlig informasjon

Alder: 24
Fødselsdato: 19 september

Språk

Jeg snakker:

  • arabisk (Syria) | Morsmål

Jeg lærer: