Javad  Yasin

Javad Yasin

Personlig informasjon

Alder: 28
Fødselsdato: 6 mai

Språk

Jeg snakker:

  • persisk | Morsmål
  • arabisk (Libanon) | Morsmål
  • engelsk (USA) | Avansert
  • tysk (Tyskland) | Viderekommen

Jeg lærer:

  • tysk (Tyskland) | Avansert
  • esperanto | Nybegynner
  • japansk | Nybegynner
  • estisk | Nybegynner
  • ukrainsk | Nybegynner