Joanna Gempel

Joanna Gempel

Personlig informasjon

Alder: 34

Språk

Jeg snakker:

  • polsk | Morsmål
  • tysk (Tyskland) | Avansert
  • engelsk (Storbritannia) | Viderekommen

Jeg lærer:

  • estisk | Nybegynner
  • kroatisk | Nybegynner