Leena Sipponen

Leena Sipponen

Personlig informasjon

Alder: 77
Fødselsdato: 2 november

Språk

Jeg snakker:

Jeg lærer: