Meldy Lumatalale

Meldy Lumatalale

Personlig informasjon

Alder: 27
Fødselsdato: 31 mars

Språk

Jeg snakker:

  • indonesisk | Morsmål

Jeg lærer: