mohamed askani

mohamed askani

Personlig informasjon

Alder: 28
Fødselsdato: 23 august

Språk

Jeg snakker:

  • persisk | Avansert
  • arabisk (Saudi-Arabia) | Viderekommen

Jeg lærer:

  • urdu | Nybegynner
  • engelsk (USA) | Nybegynner