Nadia Siames

Nadia Siames

Personlig informasjon

Alder: 57
Fødselsdato: 22 november

Språk

Jeg snakker:

  • bulgarsk | Morsmål
  • gresk (Hellas) | Avansert
  • russisk | Viderekommen

Jeg lærer:

  • tysk (Tyskland) | Nybegynner