Nils A B Nakkerud

Nils A B Nakkerud

Personlig informasjon

Alder: 70

Språk

Jeg snakker:

  • norsk (Bokmål) | Morsmål
  • engelsk (Storbritannia) | Viderekommen
  • svensk (Sverige) | Viderekommen

Jeg lærer: