Paul Bechea

Paul Bechea

Personlig informasjon

Alder: 33
Fødselsdato: 14 april

Språk

Jeg snakker:

  • romansk | Morsmål
  • gresk (Hellas) | Avansert
  • engelsk (USA) | Viderekommen

Jeg lærer: