steven gilmartain

steven gilmartain

Personlig informasjon

Alder: 19
Fødselsdato: 10 april

Språk

Jeg snakker:

  • engelsk (Storbritannia) | Morsmål
  • polsk | Viderekommen

Jeg lærer: