triska nurita

triska nurita

Personlig informasjon

Alder: 28
Fødselsdato: 24 oktober

Språk

Jeg snakker:

  • indonesisk | Morsmål
  • engelsk | Viderekommen

Jeg lærer: