Måneder og årstider

Lær månedene og årstidene på portugisisk. Merk deg at månedene ikke skrives med stor forbokstav.

Måneder

janeirojanuar
fevereirofebruar
marçomars
abrilapril
maiomai
junhojuni
julhojuli
agostoaugust
setembroseptember
outubrooktober
novembronovember
dezembrodesember
em janeiroi januar
em fevereiroi februar
em marçoi mars
em abrili april
em maioi mai
em junhoi juni
em julhoi juli
em agostoi august
em setembroi september
em outubroi oktober
em novembroi november
em dezembroi desember

Årstider

primaveravår
verãosommer
outonohøst
invernovinter
na primaverapå våren
no verãopå sommeren
no outonopå høsten
no invernopå vinteren
sound

Lyd er tilgjengelig for alle portugisiske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.