Tall

Lær hvordan du sier tall på portugisisk.

Kardinaltall

zeronull
um, umaen
dois, duasto
trêstre
quatrofire
cincofem
seisseks
setesju
oitoåtte
noveni
dezti
onzeelleve
dozetolv
trezetretten
catorzefjorten
quinzefemten
dezasseisseksten
dezassetesytten
dezoitoatten
dezanovenitten
vintetjue
vinte e um, vinte e umatjueen
vinte e dois, vinte e duastjueto
vinte e trêstjuetre
vinte e quatrotjuefire
vinte e cincotjuefem
vinte e seistjueseks
vinte e setetjuesju
vinte e oitotjueåtte
vinte e novetjueni
trintatretti
trinta e um, trinta e umatrettien
trinta e dois, trinta e duastrettito
trinta e trêstrettitre
trinta e quatrotrettifire
trinta e cincotrettifem
trinta e seistrettiseks
trinta e setetrettisyv
trinta e oitotrettiåtte
trinta e novetrettini
quarentaførti
quarenta e um, quarenta e umaførtien
quarenta e dois, quarenta e duasførtito
quarenta e trêsførtitre
cinquentafemti
sessentaseksti
setentasytti
oitentaåtti
noventanitti
uma centena eller cem(ett) hundre
duzentosto hundre
trezentostre hundre
um milhar eller milett tusen
dois mil, duas milto tusen
três miltre tusen
um milhãoen million
um biliãoen milliard

Repetisjon

uma vezen gang
duas vezesto ganger
três vezestre ganger
quatro vezesfire ganger
cinco vezesfem ganger

Ordinaltall

primeiroførste
segundoandre
terceirotredje
quartofjerde
quintofemte
sextosjette
sétimosjuende
oitavoåttende
nononiende
décimotiende
décimo primeiroellevte
décimo segundotolvte
décimo terceirotrettende
décimo quartofjortende
décimo quintofemtende
décimo sextosekstende
décimo sétimosyttende
décimo oitavoattende
décimo nononittende
vigésimotjuende
vigésimo primeirotjueførste
vigésimo segundotjueandre
vigésmio terceirotjuetredje
trigésimotrettiende
quadragésimoførtiende
quinquagésimofemtiende
sexagésimosekstiende
setuagésimosyttiende
octogésimoåttiende
nonagésimonittiende
centésimohundrede

Andre nyttige uttrykk

cerca de eller aproximadamenteomtrent
mais que eller mais do quemer enn
menos que eller menos do quemindre enn

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Lyd er tilgjengelig for alle portugisiske ord på denne siden — klikk på hvilket som helst ord for å høre det.